خدمات الکترونیک
مناقصه ومزایده
شرح خدمت:
پیمانکاران و سایر مراجعین با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.nigc-skgc.ir می توانند آخرین مناقصات ومزایده های را مشاهده و اطلاعات وفرم های لازم را دریافت نمایند
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal