خدمات الکترونیک
درخواست ملاقات با مدیر کل
شرح خدمت:
در این بخش متقاضیان می توانند بصورت غیر حضوری نسبت به دریافت کد رهگیری و زمان ملاقات اقدام نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نیاز ندارد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal