خدمات الکترونیک
فرم نظر سنجی ارباب رجوع
شرح خدمت:
در این بخش افرادی که از خدمات آموزش فنی و حرفه ای بهره مند شده اند می توانند نظرات خود را در زمینه کیفیت خدمت اعلام و ارزیابی نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal