خدمات الکترونیک
فرم نظر سنجي ارباب رجوع
شرح خدمت:
در اين بخش افرادي كه از خدمات آموزش فني و حرفه اي بهره مند شده اند مي توانند نظرات خود را در زمينه كيفيت خدمت اعلام و ارزيابي نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal