خدمات الکترونیک
پيشنهادات،انتقادات و بررسي شكايات
شرح خدمت:
امكان ثبت پيشنهاد، درخواست و شكايت از طريقه سامانه و پاسخگويي به درخواستها
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
--
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal