خدمات الکترونیک
قطع موقت ووصل انشعاب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترك (با رعايت بند 41-4 و40-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،اعلام آخرين كاركرد كنتور و تسويه حساب قبض،سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal