خدمات الکترونیک
معدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی ،خوراک و نهاده های دامی در کانونهای بیماریهای دامی
شرح خدمت:
معدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی، خوراک و نهاده های دامی در کانون‏های بیماری‏های دامی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خواسته شده در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal