خدمات الکترونیک
تامین بذور جنگلی و مرتعی در عرصه های منابع طبیعی
شرح خدمت:
تهیه طرح و احاله مدیریت بهره‌وری ایستگاه‌های تولید بذور مرتعی و جمع آوری از عرصه های مرتعی و به نوبه خود جنگلی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
جهت تامین بذور، شرایط احاله مدیریت ایستگاهها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal