خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلام معادن درعرصه های منابع طبیعی
شرح خدمت:
در راستای توجیه اقتصادی داشتن طرحهای عمومی و عمرانی و معادن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به بررسی ارزش اقتصادی طرح های مذکور می پردازد و ضمن برآورد خسارت به دنبال یافتن بهترین شرایط با کمترین میزان خسارت در این گونه طرح ها می باشد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری 1- معادن : - نامه استعلام پی جویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت - نامه استعلام اکتسشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح معدن کاوی (همراه نقشه محدوده مورد تقاضا) - نامه استعلام بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز اکتشاف 2- طرح عمومی و عمرانی : - نامه استعلام دستگاه های اجرایی برای اجرای پروژه، طرح تفصیلی اجرای پروژه و نقشه اجرایی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal