خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلامات مستثنیات
شرح خدمت:
پاسخ به استعلامات واصله مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده اجرای مقررات قوانین مربوطه
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری ارائه نامه استعلام از مرجع ذیصلاح مبنی بر دریافت گواهی مستثنیات – ارائه نقشه واجد مختصات جغرافیایی (UTM )
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal