خدمات الکترونیک
حمایت از تعاونی های منابع طبیعی
شرح خدمت:
خدمتی است که در جهت افزایش حمایت از تعاونی‌ها که در آن نسبت به عضویت این تعاونی‌ها در صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و همچنین تشکیل اتحادیه‌ تعاونی‌های منابع طبیعی و واگذاری‌ پروژه‌ها خارج از بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی کشور، صورت می‌پذیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
احراز هویت از طریق سامانه و مستندات لازم
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal