خدمات الکترونیک
صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محمولات چوبی
شرح خدمت:
طرحی است به منظور بهره برداری صحیح و به موقع از عرصه های منابع طبیعی به منظور استفاده از محصولات فرعی جنگل و مرتع به متقاضیان صاحب عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر داده می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت کارت پروانه چرا یا مصوبه یا دفترچه طرح مرتعداری صدور : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی (مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تمدید : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه اصلاح : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه ابطال : گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal