خدمات الکترونیک
نظارت بر عملکرد شرکت های تخصصی منابع طبیعی
شرح خدمت:
صدور وتمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه افراد حقوقی : ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal