خدمات الکترونیک
جذب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی
شرح خدمت:
شرح خدمت: خدماتی است که به منظور حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با مجریان منابع طبیعی و همچنین افراد محلی در قالب تعاونی های منابع طبیعی و بهبود معیشت جوامع محلی صورت می گیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی افراد حقیقی : احراز هویت از طریق سامانه، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قرارداد طرح منابع طبیعی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal