خدمات الکترونیک
تغييرظرفيت قراردادي انشعاب
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش ظرفيت قراردادي املاك غير مسكوني بر اساس مدارك ارائه شده (با رعايت مفاد بند 19-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،درخواست متقاضي و ارائه مستندات مبني بر كاهش يا افزايش ظرفيت بر اساس جدول تعيين ظرفيت قراردادي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal