خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری
شرح خدمت:
بررسی ملی و دولتی از جهت محدودیت و ممنوعیتهای قانونی واگذاری و اعلام بلامانع بودنه تخصیص اراضی به مرجع واگذاری(مدیریت امور اراضی)
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست سازمان امور اراضی یا سایر دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح ج.ا.ا با امضای بالاترین مقام مجاز – نقشه عرصه مورد استعلام
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal