خدمات الکترونیک
نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری
شرح خدمت:
تأمین سلامتی کارگران و اعضاء خانواده آنها ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران که به طور غیرمستقیم بر اعضاء خانواده آنان اثر خواهد داشت . - سالم سازی محیط کار
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal