خدمات الکترونیک
جنگل کاری و توسعه فضای سبز
شرح خدمت:
افزایش فضای سبز در اراضی ملی و مستثنیات ، کاشت نهال یا بذر در اراضی جنگلی مخروبه با هدف ایجاد توده جنگلی ایده آل می باشد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
طرح های توسعه جنگلکاری و فضای سبز، توافقنامه های توسعه فضای سبز بین ارگانهای دولتی، طرح هادی شهرک های صنعتی، معادن و ...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal