خدمات الکترونیک
ارايه پيشنهادات
شرح خدمت:
در اين بخش كليه ذي نفعان مي توانند پيشنهادات خود جهت بهبود كيفيت يا كميت خدمات ارائه شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي را ثبت و پيگيري نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal