خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلام
شرح خدمت:
تعيين بدهي و وضعيت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاءپرداختي،پروانه يا پايان كار ساختماني،برگه استعلام دفتر خانه(با قيد پلاك ثبتي و شماره اشتراك)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal