خدمات الکترونیک
برگزاری کارگاه های آموزشی مجریان و بهره برداران
شرح خدمت:
بمنظور ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره برداران و مجریان طرحهای جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری،....، در راستای حفاظت و احیای و توسعه بهره برداری پایدار از عرصه های منابع طبیعی کشور صورت می پذیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تاییدیه بخشهای فنی مبنی بر مجری طرح، معرفی نامه و ارائه لیست افراد و از اداره منابع طبیعی استان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal