خدمات الکترونیک
رسیدگی به گزارش ها و شکایات در خصوص منابع طبیعی
شرح خدمت:
در صورت عدم پاسخگویی به درخواست ها ویا نارضایتی از دریافت خدمت در هر موضوعی اعم از ستاد سازمان ویا ادارات کل دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات به درخواست رسیدگی وپاسخ لازم با توجه به منشور حقوق شهروندی وتکریم از ارباب رجوع به متقاضی داده خواهد شد .
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
احراز هویت از طریق سامانه اشخاص حقیقی ویا حقوقی ، درخواست مکتوب دستگاه دولتی ویا شر کت ها با امضاء صاحبان مسول امضاء، مدارک ومستندات مربوط به موضوع اعتراض ، اعم از درخواست ومدارک وشواهد گواه مدعا ،سوابق موضوع اعم از نقشه، عکس ، سند ، گزارش ، نامه و...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal