خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه کار جهت اتباع خارجی موافقت با صدور یا تمدید پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

- مدارک هویتی

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal