خدمات الکترونیک
پرداخت آنلاين
شرح خدمت:
با استفاده از اين خدمت متقاضيان مي توانند نسبت به پرداخت هزينه خدمات سازمان آموزش فني و حرفه اي اقدام نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
- كارت بانكي داراي رمز دوم
- كارت ملي  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal