خدمات الکترونیک
واگذاري انشعاب فاضلاب
شرح خدمت:
فراهم بودن امكان تخليه و دفع فاضلاب به شبكه جمع آوري عمومي فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراري انشعاب فاضلاب، اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد .(بند 18-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal