خدمات الکترونیک
مشاوره و هدایت تحصیلی
شرح خدمت:
در این بخش افراد جویای کار می توانند با استفاده از تست های روان شناسی علایق شغلی خود را بسنجند
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات شخصی و شغلی، فایل عکس
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal