خدمات الکترونیک
اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه
شرح خدمت:
با استفاده از این خدمات متقاضیان شرکت در آزمون سنجش مهارت می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون اقدام نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
- کارت اعتباری شرکت در آزمون 
- کارت ملی  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal