خدمات الکترونیک
صدور گواهی تبصره یک ماده 186 ق.م.م
شرح خدمت:
طبق قانون شعب بانک موظف هستند ، وضعیت بدهی متقاضیان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره یک ماده 186 ق.م.م از واحد مالیاتی مربوطه استعلام کنند. این سامانه در راستای سهولت در انجام این فرآیند تولید شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می شود. استعلامات برای وقتی که میخواهند از وزرات صمت کارت بازرگانی بگیرند یا از اصناف جواز کسب بگیرند و موارد مشابه نیز صورت میپذیرد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نام کاربری و رمز عبور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal