خدمات الکترونیک
ثبت صندوق و نرم افزار فروش
شرح خدمت:
مودياني كه داراي نرم افزارهاي فروشگاهي و يا صندوق هاي فروشگاهي مي باشند بايد اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و كلمه رمز خود دريافت نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات دقيق نرم افزار و يا سخت افزار مرتبط با صندوق فروشگاهي، اطلاعات مرتبط با شركت توليدكننده و شخص فروشنده سيستم
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal