خدمات الکترونیک
سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
شرح خدمت:
مودیان هر ماهه فهرست جزئیات پرداخت حقوق به حقوق بگیران خود را در این سامانه ارسال کرده و در صورتی که مشمول پرداخت مالیات باشند قبض مالیاتی را دریافت می نمایند. همچنین این سامانه محاسبات مالیات مودیان را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی و قانون بودجه انجام داده و در دسترس مودیان قرار می دهد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نام کاربری و رمز عبور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal