خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
شرح خدمت:
اطلاعات ارسالی از سوی دستگاه های مسوول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دریافت و پس از پالایش و پردازش از طریق سامانه های عملیاتی سازمان در اختیار کاربران ادارات کل قرار میگیرد
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نام کاربری و رمز عبور
شرایط درخواست خدمت: این خدمت در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و دستگاه های اجرایی ارسال کننده اطلاعات می باشند

 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal