خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
این سامانه درون سازمانی می باشد 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal