خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات هویتی 
اطلاعات املاک اجاره ای 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal