خدمات الکترونیک
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سامانه تخصيص شماره اقتصادي ودريافت نام كاربري ورمز عبور و رسيدن به وضعيت40  براي اشخاص حقوقي. 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal