خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
سامانه تحت وب دریافت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی به منظور دریافت و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی در موعد قانونی مقرر طراحی و عملیاتی شده است. اشخاص حقوقی بر اساس قانون، موظفند تا 4 ماه پس از پایان سال مالی خود اظهارنامه عملکرد خود شامل ترازنامه و صورت سود و زیان خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند که این امر از طریق سامانه تحت وب دریافت اظهارنامه پوشش داده می‌شود.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی ودریافت نام کاربری ورمز عبور 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal