خدمات الکترونیک
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
شرح خدمت:
این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دریافت نام کاربری از سامانه تخصیص شماره اقتصادی برای مودیانی که به صورت آنلاین اطلاعات را ارسال می کنند. برای دیگر مودیان مدارکی مورد نیاز نمی باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal