خدمات الکترونیک
محاسبه ماليات قابل پرداخت و ارائه خلاصه پرونده
شرح خدمت:
اين سامانه جهت دسترسي موديان مالياتي به خلاصه پرونده هاي مالياتي آن ها كه در سيستمهاي اشخاص حقوقي و حقيقي، ثبت گرديده است مي باشد. پيش نياز استفاده از اين سامانه داشتن كلمه كاربري و رمز عبور از سامانه تخصيص شماره اقتصادي مي باشد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دريافت نام كاربري از سامانه تخصيص شماره اقتصادي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal