خدمات الکترونیک
سامانه ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
شرح خدمت:
این خدمت جهت دسترسی مودیان مالیاتی به خلاصه پرونده های مالیاتی آن ها که در سیستم های اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت گردیده است می باشد. پیش نیاز استفاده از این سامانه داشتن کلمه کاربری و رمز عبور از سامانه ثبت نام الکترونیکی است.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دریافت نام کاربری از سامانه تخصیص شماره اقتصادی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal