خدمات الکترونیک
درخواست انتخاب نام
شرح خدمت:
هموطن گرامي در اين سامانه شما مي توانيد از وضعيت تصويب يا عدم تصويب نام مورد نظر خود مطلع گرديد. بنابراين با انتخاب كليد درخواست و با ورود به مرحله بعد درخواست خود را مطرح نماييد. چنانچه قبلاً درخواستي را مطرح نموده و در انتظار پاسخ مي باشيد مي توانيد از كليد پيگيري استفاده نماييد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به لينك مربوطه
 
ارسال درخواست نام به همراه جنسيت به منظور بررسي جهت تصويب 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal