خدمات الکترونیک
درخواست انتخاب نام
شرح خدمت:
هموطن گرامی در این سامانه شما می توانید از وضعیت تصویب یا عدم تصویب نام مورد نظر خود مطلع گردید. بنابراین با انتخاب کلید درخواست و با ورود به مرحله بعد درخواست خود را مطرح نمایید. چنانچه قبلاً درخواستی را مطرح نموده و در انتظار پاسخ می باشید می توانید از کلید پیگیری استفاده نمایید.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به لینک مربوطه
 
ارسال درخواست نام به همراه جنسیت به منظور بررسی جهت تصویب 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal