خدمات الکترونیک
درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد و دارایی جهت ارائه درخواست صدور مجوز مراکز وموسسات غیر دولتی تحت نظارت
شرح خدمت:
واگذاری خدمات به بخش خصوصی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک شناسایی- مدرک تحصیلی مرتبط- سوء پیشینه- عدم اعتیاد- فرم درخواست

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal