خدمات الکترونیک
فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی (18052530000)
شرح خدمت:
ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی 18052530101
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
برای مشاهده و کسب اطلاعات و جزئیات بیشترلطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal