خدمات الکترونیک
راهبری فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی(13022529000)
شرح خدمت:
معرفی پروژه های حوزه کشاورزی برای تأمین مالی از منابع بین المللی (کومسک) 13022529105
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
برای مشاهده و کسب اطلاعات و جزئیات بیشترلطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal