خدمات الکترونیک
تغذیه دانشجویان
شرح خدمت:
رزرو غدای دانشجویان
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کارت دانشجویی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal