خدمات الکترونیک
ثبت نام دانشجویان جدیدالورورد
شرح خدمت:
مراجعه پذیرفته شدگان به وبگاه دانشگاه جهت انجام پیش ثبت نام الکترونیکی و مراجعه در موعد تعیین شده جهت ثبت نام اصلی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اعلام مدارک مورد نیاز توسط سازمان سنجش
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal