خدمات الکترونیک
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت
شرح خدمت:
صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی کلیه موسسات پزشکی و خدمات بهداشت درمانی در بخش خصوصی و غیر دولتی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1.کارت ملی 2.شناسنامه 3. شناسنامه اطلاعات هویتی فرد 4. گواهی عدم اعتیاد ازآزمایشگاه مرجع 5. گواهی عدم سوءپیشینه انتظامی برای پزشکان 6. گواهی دوره های مهارتهای مورد نیاز براساس نوع موسسه درخواست تاسیس داده شده 7. تصویر پروانه مطب 8. مدرک تحصیلی یا دانشنامه 9. مشخصات تماس دربهره برداری مشخصات ملکی 10. تاییدیه معاونت فنی دراختصاص ملک

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal