خدمات الکترونیک
صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
شرح خدمت:
فارغ التحصیل این رشته ها طبق قانون، در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند جهت معافیت اقدام نمایند .. پزشکی دندانپزشکی داروسازی پرستاری اتاق عمل هوشبری پرستاری دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی رادیولوژی تکنسین فوریتهای پزشکی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

شناسنامه- تصویر کارت ملی- مدرک وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان- دو قطعه عکس 4 × 3 اداری و پرسنلی تمام رخ

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal