خدمات الکترونیک
اعلام شماره کنتور از طریق تلفن گویا
شرح خدمت:
مشترکین می توانند با تماس با تلفن گویای 1594 شماره کنتور خود را اعلام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal