خدمات الکترونیک
امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی
شرح خدمت:
مدیریت یکپارچه منابع دیجیتال و غیردیجیتال
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام اعضاء به صورت الکترونیکی تایید عضویت، ارسال ایمیل
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal