خدمات الکترونیک
ابطال پروانه موسسات پزشکی
شرح خدمت:
ابطال موافقت اصولی و پروانه های قانونی موسسات پزشکی و پیراپزشکی از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
بارگزاری مدارک و مستندات لازم از طرف متقاضی در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و تایید آنها و انجام فرایند ابطال
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal