خدمات الکترونیک
درخواست غیرحضوری مدرک
شرح خدمت:
دانشگاه بیرجند با همکاری اداره کل پست خراسان جنوبی خدمات غیرحضوری درخواست مدارک پایان تحصیلات را از طریق این سامانه راه اندازی نموده است و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه مدارک درخواستی را در نشانی خود می توانید تحویل بگیرید.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
با آموزش دانشگاه به شماره 32391280 تماس حاصل نمایید.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal