خدمات الکترونیک
ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی
شرح خدمت:
مرکز ملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات ، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با بهره گیری از نرم افزار های معمول و کادر متخصص ضمن جمع آوری آمار بارش، دما، دید افقی و دیگر پارامترهای جوی مرتبط در 370 ایستگاه سینوپتیک در سطح کشور و همچنین دریافت داده های بارش شبکه باران سنجی وزارت نیرو، پس از تحلیل آماری به ارائه محصولات متنوع روزانه، هفتگی، ماهانه، فصـلی و سالیانه اقدام می نماید. همچنین پایش خشکسالی با مقاصد کشاورزی و اجتماعی و پایش خشکسالی در حوزه های آبشناسی، اقتصادی و زیست محیطی از سال 1397 به فعالیت های مرکز اضافه گردیده است. محصولات اقلیم شناسی خشکسالی مرکز ملی خشکسالی به شرح ذیل می باشد: 1. پایش خشکسالی هواشناسی برمبنای شاخص های گوناگون شامل: PN – Decade- SPI- RDI- EDI- SPEI 2. پایش خشکسالی برمبنای شاخص های ماهواره ای شامل: BT– VCI- TCI- VHI- NDVI 3. تهیه نقشه و جدول پایش خشکسالی مناطق جنگلی کشور برمبنای SPEI از فرودین 1397 4. تهیه برش استانی از آخرین وضعیت خشکسالی استان ها و ارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها 5. تهیه برش حوضه ای از آخرین وضعیت خشکسالی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور وارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها و سایر کاربران 6. تعیین درصد مساحت و درصد جمعیت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی استان ها و شهرستان های تابعه آن ها و همچنین درصد مساحت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور به طور جداگانه 7. تهیه گزارش فصلی از میزان بارش موثر24ساعته و بارندگی موثر در تمامی ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو 8. تولید گزارش های متنوع با هدف تبیین شرایط مختلف آب و هوایی– خشکسالی – گردوخاک در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه 9. تولید ماهنامه هواشناسی آب (هیدرومتورولوژی) 10. پتانسیل رواناب دوره 12 ماهه حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت 11. پتانسیل رواناب حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت 12. شاخص خشکسالی هیدرولوژی SDI و دوره 12 ماهه درحوضه‌های آبریز کشور 13. نمودار‌های پتانسیل رواناب، شاخص خشکسالی هیدرولوژی و بارش بلندمدت کشور 14. بولتن های ماهواره ای هفتگی به صورت خودکار تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل : ndwmc@irimo.ir ارتباط با ما : 31-22886630-021
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

برای اطلاع از اطلاعات خشکسالی در سایت مرکز خشکسالی در صفحه نمایش در منوی پایش بر روی گزینه خشکسالی کلیک کرده و با انتخاب خشکسالی هواشناسی، می توان نقشه های خشکسالی هواشناسی را با شاخص های خشکسالی ملاحظه نمود . )مطابق شکل(


 

برای دریافت داده های خشکسالی کشاورزی مطابق شکل زیر می توان نقشه ها را رویت نمائید. در ضمن یادآور می گردد اطلاعات خشکسالی آبشناسی به زودی در سایت بارگذاری خواهید گردید.


 

در منوی محصولات نیز شما می توانید محصولات دیگر مرکز از جمله نقشه های خشکسالی- درصد مساحت ودرصد جمعیت استانی و حوضه ای و همینطور نقشه های خشکسالی حوضه های آبریز فرعی و اصلی و نمودار بارش 24 ساعته و بارندگی موثر، گزارشات تاریخچه ای و بولتن های ماهواره ای خشکسالی را رویت نمائید. (مطابق شکل )


 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal