خدمات الکترونیک
مالیات بر درآمد مشاغل خودرو
شرح خدمت:
مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند کلیه خودروهای باری، عمومی، راهسازی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. در فرایند تهیه شده، تسلیم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد. این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
دفاتر پیشخوان دولت,سایر,
مدارک مورد نیاز:
(اطلاعات هویتی، بنچاق و سند مالکیت خودرو)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal