خدمات الکترونیک
اعلام تغییر نشانی
شرح خدمت:
مطابق قانون چنانچه نشانی محل سکونت هر یک از هموطنان تغییر نماید می بایست آن را در اسرع وقت به اداره ثبت احوال اطلاع دهد. به منظور تسهیل در این امر و کاهش رفت و آمدها، سامانه اعلام تغییر نشانی از طریق اینترنت فراهم آمده است.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات هویتی
 
آدرس و کدپستی قدیم و جدید
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal