خدمات الکترونیک
صدور گواهی تجرد
شرح خدمت:
گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می باشد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  •  اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه
  •  اصل و تصویر کارت شناسایی ملی
  •  پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (پرداخت هزینه  فقط در محل تحویل و با ارائه کارت بانکی مقدور می باشد)

 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal