خدمات الکترونیک
صدور گواهي تجرد
شرح خدمت:
گواهي است مبني بر اينكه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و يا ازدواج واقع شده منجر به جدايي بر اثر طلاق، فسخ نكاح، بذل يا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست كننده گواهي تجرد صرفاً صاحب شناسنامه مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- اصل شناسنامه متقاضي

2 - يكبرگ فتوكپي شناسنامه

3 - تكميل فرم درخواست

4 - ارائه فيش بانكي مطابق تعرفه جاري نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور .

 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal